Home

Sign in

Vår idé

Det behövs en sammanhållen idédebatt som vänder

och vrider på sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar samhället står inför, ocholika aktörers och sektorers roll i att bemöta dessa. En arena där vi kan inspireras av varandra, kompetensutvecklas och provoceras. Forum skapar därför en plattform för att samtala och tänka tillsammans. Detta är Morgonforum.

Läs mer här.

Prenumerera på våra inbjudningar här.

Se vårt senaste seminarium Civilsamhällets utmaningar när det offentliga inte räcker till från den 4 juli här.


Några av våra vänner och partners.

Stockholmsmoskén

14 januari kl 8

Prenumerera Till Newslatter.